banner1
banner3
banner2

önüm

Esasan dürli reňk gutularyny, öz-özüne ýelmeýän bellikleri, gollanmalary, asma bellikleri we beýleki kagyz önümlerini öndürmek bilen meşgullanýar.

Has giňişleýin görmek >>
X

biz hakda

“Itech Labels” professional çap kärhanasydyr.

about-img

näme edýäris

“Itech Labels” professional çap kärhanasydyr.Birnäçe ýyllap çeken zähmetinden soň, Hytaýda öňdebaryjy çaphana öndürijileriniň birine öwrülýär.Esasan dürli reňk gutularyny, öz-özüne ýelmeýän bellikleri, gollanmalary, asma bellikleri we beýleki kagyz önümlerini öndürmek bilen meşgullanýar.Köp ýyllyk çap etmek tejribesi, güýçli tehniki güýç we innowasiýa ruhy bilen.Şol bir pudakda oňat korporatiw keşbi we ajaýyp jemgyýetçilik abraýyny döretdi.

Has giňişleýin görmek >>
Sorag

Önümlerimiz ýa-da baha sanawymyz barada maglumat almak üçin e-poçtaňyzy bize iberiň we 24 sagadyň dowamynda habarlaşarys.

Sorag
 • Professional

  Hünärmen

  Has ösen önümçilik enjamlary we gowy taýýarlanan tehniki dolandyryş oňurgasy bar.

 • Rich experience

  Baý tejribe

  Köp ýyllyk çap etmek tejribesi, güýçli tehniki güýç we innowasiýa ruhy bilen.

 • Customize

  Özbaşdak düzüň

  Görnüşini, reňkini, ululygyny, stilini, nyşanyny, ýokary hilli çig malyny, zawodyň öňki bahasyny sazlap bilersiňiz ..

amaly

Howa ýollary, Azyk senagaty, Içgi senagaty, Ofis önümleri, Bölek satuw söwdasy we ş.m.

 • 2018 2018

  Döredildi

 • 10 10

  Hasaba alnan maýa (million ýuana)

 • ISO9001 ISO9001

  standart

 • 13 13

  maşynlar

 • 20 20

  ýurt

habarlar

Kompaniýanyň ösüşleri bilen tanyş boluň we häzirki täzeliklere göz aýlaň

Equipment Center

Enjam merkezi

Dürli müşderileriň dürli zerurlyklaryny kanagatlandyryp bileris, önümlerimizi 20-den gowrak ýurda eksport etdik.

Öz-özüne ýelmeýän bellik bazary 2026-njy ýyla çenli 62,3 milliard dollara ýeter

APAC sebiti, çaklama döwründe öz-özüne ýelmeýän etiketkalar bazarynda iň çalt ösýän sebit bolar diýlip çaklanylýar.Bazarlar we bazarlar "Kompozisiýa boýunça öz-özüne ýelmeýän bellikler bazary ..." atly täze hasabat yglan etdi.
Has giňişleýin görmek >>

Öz-özüne ýelmeýän arassa bellikler we stikerler

Arassa bellikler, islendik önümiň daşky görnüşini ýokarlandyrmagyň ajaýyp usulydyr.Aç-açan, “görkezilmeýän” gyralar belligiňiz bilen gaplamalaryňyzyň galan bölekleriniň arasynda üznüksiz görünmäge mümkinçilik berýär.Bu önümiň ýa-da pudagyň islendik görnüşi üçin amatly we esasanam meşhur ...
Has giňişleýin görmek >>