page_head_bg

Applicationshli programmalar üçin özbaşdak çap edilen öz-özüne ýelmeýän bellikler

Gysga düşündiriş:

Bu ýerde “Itech Labels” -de öndürýän belliklerimiziň sarp edijide oňyn we uzak wagtlap täsir galdyrmagyny üpjün edýäris.

Customörite çap edilen ýazgylar, müşderilerimizi önümlerini satyn almak we bir marka wepalylyk döretmek üçin potensial sarp edijileri çekmek üçin ulanylýar;hil we yzygiderlilik birinji orunda durmalydyr.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Bu ýerde “Itech Labels” -de öndürýän belliklerimiziň sarp edijide oňyn we uzak wagtlap täsir galdyrmagyny üpjün edýäris.

Customörite çap edilen ýazgylar, müşderilerimizi önümlerini satyn almak we bir marka wepalylyk döretmek üçin potensial sarp edijileri çekmek üçin ulanylýar;hil we yzygiderlilik birinji orunda durmalydyr.

Bölek satuw önümleriniň bäsleşigi ýiti bolansoň, diňe bir dizaýny üçin däl, eýsem gurluşy we ulanylyşy bilen tapawutlanýan bellik gerek.

Iň halaýan çüýşe suwuňyzy suratlandyryň - ilki belligi göz öňüne getirdiňizmi?

Highokary hilli, öz-özüne ýelmeýän belliklerimiz dürli görnüşde bolýar we içerki hünärmenlerimiziň bellikler topary tarapyndan talaplaryňyza 100% adatydyr.

Toparymyzyň arasynda bu pudakda 10 ýyldan gowrak tejribe bar - köpüsi Itech Labels-de 10 ýyldan gowrak işledi - şonuň üçin sargyt we dizaýn işleriniň dowamynda size maslahat bermegi we siziň bilen maslahatlaşmagy başarýarys.

Öz-özüňi ýelmeýän bellikleriň ulanylyşyna düşünýäris;uzak wagtlap dowam edýän önüm belliklerinden ýa-da aňsat gabykly stikerlerden, ýokary ýa-da pes temperaturaly belliklere çenli.“Itech Labels” dürli etiketka ýelimlerini hödürleýär.

Bellikler çydamly bolmaly, hatda iň kyn şertlere we iň uzak saklanyş möhletine garşy durmalydyr.“Itech Labels” diňe ynamdar üpjün edijilerden iň ýokary hilli bellik materiallaryny ulanýar;substratlardan, ýelimlere we wilkalara çenli.

Printed-Label-(2)

Belliklerimiz ulanylýar

Iýmit we içgi

Derman

Gaz we nebit

Polat

Himiki

Sport we dynç alyş

Bagbançylyk

Goranmak ministrligi

Aerokosmos

Goşundylar

Konditer önümleri

Awtoulag

Dokma

Paýlamak

Wakalar

Marketing

Geňeşler we ýerli häkimlikler

NHS

Önümçilik

Bölek satuw


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    IOT GOWY SATYLAN ÖNÜMLER

    Ilki bilen hil, howpsuzlyk kepillendirilýär