page_head_bg

Habarlar

 • Self-adhesive label market to reach $62.3 billion by 2026

  Öz-özüne ýelmeýän bellik bazary 2026-njy ýyla çenli 62,3 milliard dollara ýeter

  APAC sebiti, çaklama döwründe öz-özüne ýelmeýän etiketkalar bazarynda iň çalt ösýän sebit bolar diýlip çaklanylýar.Bazarlar we bazarlar "Kompozisiýa boýunça öz-özüne ýelmeýän bellikler bazary ..." atly täze hasabat yglan etdi.
  Koprak oka
 • Self adhesive clear labels and stickers

  Öz-özüne ýelmeýän arassa bellikler we stikerler

  Arassa bellikler, islendik önümiň daşky görnüşini ýokarlandyrmagyň ajaýyp usulydyr.Aç-açan, “görkezilmeýän” gyralar belligiňiz bilen gaplamalaryňyzyň galan bölekleriniň arasynda üznüksiz görünmäge mümkinçilik berýär.Bu önümiň ýa-da pudagyň islendik görnüşi üçin amatly we esasanam meşhur ...
  Koprak oka
 • Some tips for you to choose a right label printing company

  Dogry belligi çap edýän kompaniýany saýlamak üçin käbir maslahatlar

  Etiketkalaryňyzy kim bilen çap etmelidigi baradaky karara duçar bolanyňyzda käwagt gaty kyn duýulýar.Productshli önümleriňizde birmeňzeş boljak owadan we çydamly bellik isleýärsiňiz.A saýlanyňyzda göz öňünde tutmagyňyzy maslahat berýän birnäçe zat bar ...
  Koprak oka
 • What are self adhesive labels?

  Öz-özüne ýelmeýän bellikler näme?

  Etiketkalar, öýden mekdeplere, bölek satuwdan başlap önüm öndürmek we uly senagata çenli bütin dünýäde diýen ýaly ulanylýar, dünýädäki adamlar we kärhanalar her gün öz-özüne ýelmeýän bellikleri ulanýarlar.Selföne öz-özüne ýelmeýän ýazgylar näme we dürli görnüşleri nädip ...
  Koprak oka